שתי משוואות בשני נעלמים - תרגיל 5

מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 29 בנובמבר 2016

להשלים