שטחים של מקבילית ומלבן גאומטריה כיתה י- יניב ביטון

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 9 בדצמבר 2016

להשלים