תגית style

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 בינואר 2014

0:0 - הקדמה ומוטיבציה.
1:26 - תגית style - תחביר בסיסי
4:05 - מחלקות עיצוב
6:03 - מחלקות חופשיות
7:03 - סיכום