חוק שימור אנרגיה ותנע 20174

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 16 בינואר 2017

להשלים