אינטגרלים של פונקציות מעריכיות

מאת Gool.co.il, הועלה ע"י שיר שלו בתאריך 16 בינואר 2017

להשלים