אינטגרציה בחלקים - פולינום כפול פונקציה מעריכית

מאת KhanAcademyHebrew, הועלה ע"י שיר שלו בתאריך 16 בינואר 2017

להשלים