אינטגרלים מסוימים וחישובי נפח

בפרק זה נעסוק במושג באינטגרל המסוים - השטח הכלוא בין פונקציות, וכיצד ניתן לחשב בעזרתו נפח של גופי סיבוב.