פיזיקה. מכניקה - מתקף ותנע 20176

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 30 בינואר 2017

להשלים