הוצאה עם וללא החזרה / 802 תשע"א מועד ב

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 בפברואר 2017

עזרו לנו לצמוח

האם גם הסרטון הזה מתאים לנושא?

תודה רבה!
להשלים