מאורעות תלויים

בפרק זה נעסוק במאורעות תלויים - מקרים בהם התרחשותו של מאורע מסוים משפיעה על ההסתברות להתרחשותו של מאורע אחר.