סרטון 6: דוגמה 3 סעיף א'

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 6 בפברואר 2017

להשלים