התפלגות בינומית

מאת המרכז לקידום אקדמי OpenBook, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 20 בפברואר 2017

להשלים