תרגיל-שימוש בנוסחת ברנולי והסתברות מותנית

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 באפריל 2017

להשלים