מרובע חסום במעגל-תשובה לשאלה מספר של יואל גבע

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 24 באפריל 2017

להשלים