מציאת נקודות קיצון וחישוב שטחים שאלון 803

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 במאי 2017

להשלים