פתרון תרגיל 22 ממאגר בגרות 802 - טבלה

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 במאי 2017

להשלים