פתרון תרגיל 22 בהסתברות - דיאגרמת עץ

מאת Moshe Bar, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 במאי 2017

להשלים