תרגיל - זוויות היקפיות הנשענות על קשת משותפת

מאת ovadtv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 במאי 2017

להשלים