דוגמה לפתרון תרגיל בעזרת חוק ניוטון השני

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י שיר שלו בתאריך 2 ביולי 2017

דוגמה לפתרון תרגיל בעזרת חוק ניוטון השני