חוקי ניוטון- 7. החוק השני של ניוטון.

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בפברואר 2015

להשלים