חוקי ניוטון- 6. פתרון בעיות עם החוק הראשון של ניוט

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 בפברואר 2015

להשלים