0040 חוק שני של ניוטון - תרגיל

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 31 ביולי 2017

להשלים