ניוטון חוק שני גלגלת 3

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 בפברואר 2015

להשלים