0050 חוק שני של ניוטון

מאת Kushiyotnet, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 14 בפברואר 2015

להשלים