משפט: תיכון מחלק משולש ל-2 משולשים שווי שטח

מאת Eliav Ziv, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באוגוסט 2017

להשלים