קשתות וזוויות במעגל - תרגיל

מאת לומדים ברשת, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 28 באוגוסט 2017

להשלים