התפלגות בינומית וניסויי ברנולי - חלק א: האתגר 5

מאת מטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בספטמבר 2017

להשלים