משולש שווה שוקיים - חלק א / 802 תשע"ג חורף

מאת שיעורטונים מתמטיים, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 27 בנובמבר 2017

להשלים