סרטון 11: דוגמה 5 סעיף א

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017