שאלון 804, סרטון 1: הסבר נוסחת ברנולי

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017