בגרות 2014 שאלה 4

מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 4 בדצמבר 2017