פתרון שאלות בגרות במכניקה שאלון 2014

 

פתרונות תרגילים

07:22 בגרות 2014 שאלה 4 מאת Ronen Gros, הועלה ע"י איתמר בנית
21:33 פתרון בגרות בפיזיקה 2014- מכניקה: שאלה 4 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
20:51 פתרון בגרות בפיזיקה 2014- מכניקה: שאלה 5 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
08:16 בגרות בפיזיקה 2014- אופטיקה וגלים: שאלה 6 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
17:55 פתרון בגרות בפיזיקה 2014- מכניקה: שאלה 3 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
17:36 פתרון בגרות בפיזיקה 2014- מכניקה: שאלה 1 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
19:40 פתרון בגרות בפיזיקה 2014- מכניקה: שאלה 2 מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית
16:06 בגרות 2014 מכניקה שאלה 2 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
22:08 בגרות 2014 מכניקה שאלה 1 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
21:27 בגרות 2014 מכניקה שאלה 3 מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית
37:31 מכניקה 2014 תרגיל 1 מאת Grigori Gordin, הועלה ע"י איתמר בנית