החוק השני של ניוטון במימד אחד - תרגילים

מאת Eli Gor, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בדצמבר 2017

להשלים