תכונות של תגיות ב HTML

מאת Itamar Banitt, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 25 בינואר 2014

0:0 - מבוא
0:30 - תגית הערה
0:36 - דוגמה ומוטיבציה - תכונת dir.
1:50 - תחביר כללי.
2:08 - תכונת style:color. שינוי צבע טקסט.
2:56 - היררכיה של תכונות.
3:45 - שינוי גופן (font-family)  ו גודל גופן (font-size).
4:50 - מספר ערכים באותה תכונה.
5:16 - סיכום.