מתמטיקה- חשבון אינטגרלי: 9. מציאת שטחים 2

מאת Mati Aharonyan, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 18 בדצמבר 2017