קיץ 2013 מועד ב תשע"ג 806 שאלה 4

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בינואר 2018

להשלים