מערכת משוואות בשני נעלמים ממעלה ראשונה שיטת השוואת

מאת דנה שפע מזור, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בינואר 2018