פתרון שתי משוואות בשני נעלמים בעזרת מחשבון

מאת zzakay, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 8 בינואר 2018