שתי משוואות משוואות בשני נעלמים - שיטת ההצבה ניר

מאת nirinsler, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בינואר 2018