הסתברות שימוש בנוסחת ברנולי

מאת Noach Sadeh, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 15 בינואר 2018