סרטון 6, הסבר אי שוויון ממעלה ראשונה

מאת wwwmelumadcoil, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 12 בפברואר 2018