אי שוויונות מהמעלה הראשונה

בפרק זה נעסוק בפתרון אי שוויונות בהם כל המשתנים הם מהמעלה הראשונה