במש"ש התיכון הוא גם גובה וגם חוצה זווית

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בפברואר 2018

להשלים