תרגיל 17 חפיפת משולשים גיאומטריה בסיסית

מאת Eran Matematika, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 19 בפברואר 2018

להשלים