על הקמת המדינה ועל אלו שבזכותם היא קמה

מאת The Jewish Story - In Animation, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2018

להשלים