הכרזת העצמאות

בפרק זה נלמד על הרקע להכרזת העצמאות, ועל מרכיבי מגילת העצמאות עצמה