הרקע להקמת מדינת ישראל

בפרק זה נעסוק בתהליכים ובאירועים המרכזיים שהובילו להכרזה על מדינת ישראל.

שיעורים

02:59 כט' בנובמבר ותוכנית החלוקה מאת מוריה חן אלמלם, הועלה ע"י איתמר בנית
01:55 בן גוריון - הכרזת עצמאות מדינת ישראל מאת arik rubin, הועלה ע"י איתמר בנית
03:10 על הקמת המדינה ועל אלו שבזכותם היא קמה מאת The Jewish Story - In Animation, הועלה ע"י איתמר בנית
09:22 אזרחות 1: רקע להקמת מדינת ישראל מאת Pocket Teacher, הועלה ע"י איתמר בנית
05:09 הרקע ההסטורי להקמת מדינת ישראל מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית

העמקות

09:00 בעקבות ימים הסטורים - ארכיון המדינה מאת IsraelArchives, הועלה ע"י איתמר בנית
09:11 הויכוח במנהלת העם בעד ונגד ההכרזה מאת גל בובר, הועלה ע"י איתמר בנית