בן גוריון - הכרזת עצמאות מדינת ישראל

מאת arik rubin, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2018

להשלים