בעקבות ימים הסטורים - ארכיון המדינה

מאת IsraelArchives, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2018

להשלים