הכנה לבגרות באזרחות: הכרזת עצמאות חלק א

מאת חינוכית בגרות, הועלה ע"י איתמר בנית בתאריך 13 באפריל 2018

להשלים